Ansprechpartner

Beratung

Dr. Wolfgang Rathausky

Telefon +43 3172 20 61 - 12
Fax +43 3172 20 61 - 612

Dr. Wolfgang Rathausky
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Norbert Absenger

Telefon +43 3172 20 61 - 15
Fax +43 3172 20 61 - 615

Norbert Absenger
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Mag. Christa König-Trieb

Telefon +43 3172 20 61 - 14
Fax +43 3172 20 61 - 614

Mag. Christa König-Trieb
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Mag. Monika Wagner

Telefon +43 3172 20 61 - 22
Fax +43 3172 20 61 - 617

Mag. Monika Wagner
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Mag. Peter Thaller Kooperationspartner - Selbstständiger Steuerberater

Telefon +43 3172 20 61 - 88
Fax +43 3172 20 61 - 621

Mag. Peter Thaller
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Bilanzbuchhaltung

Anna Absenger, MSc.

Telefon +43 3172 20 61 - 20
Fax +43 3172 20 61 - 624

Anna Absenger
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Norbert Absenger

Telefon +43 3172 20 61 - 15
Fax +43 3172 20 61 - 615

Norbert Absenger
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Mag. Christa König-Trieb

Telefon +43 3172 20 61 - 14
Fax +43 3172 20 61 - 614

Mag. Christa König-Trieb
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Mag. Marion Maurer-Hutter

Telefon +43 3172 20 61 - 28
Fax +43 3172 20 61 - 628

Mag. Marion Maurer-Hutter
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Bettina Mauthner

Telefon +43 3172 20 61 - 22
Fax +43 3172 20 61 - 13

Bettina Mauthner
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Roman Rathausky, MSc.

Telefon +43 3172 20 61 - 31
Fax +43 3172 20 61 - 13

Roman Rathausky
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Claudia Samer

Telefon +43 3172 20 61 - 17
Fax +43 3172 20 61 - 622

Claudia Samer
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Mag. Monika Wagner

Telefon +43 3172 20 61 - 22
Fax +43 3172 20 61 - 617

Mag. Monika Wagner
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Buchhaltung

Anna Absenger, MSc.

Telefon +43 3172 20 61 - 20
Fax +43 3172 20 61 - 624

Anna Absenger
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Nadja Auer

Telefon +43 3172 20 61 - 29
Fax +43 3172 20 61 - 629

Nadja Auer
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Christina Grill

Telefon +43 3172 20 61 - 19
Fax +43 3172 20 61 - 13

Christina Grill
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Celina Hainzl

Telefon +43 3172 20 61 - 19
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Doris Hofer

Telefon +43 3172 20 61 - 23
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Gabriele Neuhold

Telefon +43 3172 20 61 - 18
Fax +43 3172 20 61 - 618

Gabriele Neuhold
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Denise Pregatter

Telefon +43 3172 20 61 - 32
Fax +43 3172 20 61 - 623

Denise Pregatter
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Ing. Gudrun Rathausky

Telefon +43 3172 20 61 - 40
Fax +43 3172 20 61 - 13

Ing. Gudrun Rathausky
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Lohnverrechnung

Matthias Absenger

Telefon +43 3172 20 61 - 27
Fax +43 3172 20 61 - 626

Matthias Absenger
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Bettina Knapp

Telefon +43 3172 20 61 - 16
Fax +43 3172 20 61 - 616

Bettina Knapp
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Heidi Nöst

Telefon +43 3172 20 61 - 27
Fax +43 3172 20 61 - 627

Heidi Nöst
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Ramona Spielhofer

Telefon +43 3172 20 61 - 16
Fax +43 3172 20 61 - 627

Ramona Spielhofer
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Tamara Lackner

Telefon +43 3172 20 61 - 16
Fax +43 3172 20 61 - 627

Tamara Lackner
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Sekretariat

Birgit Binder

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 625

Birgit Binder
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Carmen Nagl

Telefon +43 3172 20 61 - 11
Fax +43 3172 20 61 - 13

Carmen Nagl
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Sabrina Wagner (derzeit in Karenz)

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 13

Sabrina Wagner (derzeit in Karenz)
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Maria Altmann

Telefon +43 3172 20 61 - 30
Fax +43 3172 20 61 - 13

Maria Altmann
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Jennifer Angerer

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 13

Jennifer Angerer
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Angelika Gabbichler

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 13

Angelika Gabbichler
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Annemarie Thaller Kooperationspartner – Büro Mag. Peter Thaller

Telefon +43 3172 20 61 - 88
Fax +43 3172 20 61 - 13

Annemarie Thaller
Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich