Ansprechpartner

Beratung

Dr. Wolfgang Rathausky

Dr. Wolfgang Rathausky

Telefon +43 3172 20 61 - 12
Fax +43 3172 20 61 - 612

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Norbert Absenger

Norbert Absenger

Telefon +43 3172 20 61 - 15
Fax +43 3172 20 61 - 615

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Mag. Christa König-Trieb

Mag. Christa König-Trieb

Telefon +43 3172 20 61 - 14
Fax +43 3172 20 61 - 614

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Mag. Monika Wagner

Mag. Monika Wagner

Telefon +43 3172 20 61 - 22
Fax +43 3172 20 61 - 617

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Mag. Peter Thaller

Mag. Peter Thaller Kooperationspartner - Selbstständiger Steuerberater

Telefon +43 3172 20 61 - 88
Fax +43 3172 20 61 - 621

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Bilanzbuchhaltung

Anna Absenger

Anna Absenger, MSc.

Telefon +43 3172 20 61 - 20
Fax +43 3172 20 61 - 624

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Norbert Absenger

Norbert Absenger

Telefon +43 3172 20 61 - 15
Fax +43 3172 20 61 - 615

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Mag. Christa König-Trieb

Mag. Christa König-Trieb

Telefon +43 3172 20 61 - 14
Fax +43 3172 20 61 - 614

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Mag. Marion Maurer-Hutter

Mag. Marion Maurer-Hutter

Telefon +43 3172 20 61 - 28
Fax +43 3172 20 61 - 628

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Bettina Mauthner

Bettina Mauthner

Telefon +43 3172 20 61 - 22
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Roman Rathausky

Roman Rathausky, MSc.

Telefon +43 3172 20 61 - 31
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Claudia Samer

Claudia Samer

Telefon +43 3172 20 61 - 17
Fax +43 3172 20 61 - 622

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Mag. Monika Wagner

Mag. Monika Wagner

Telefon +43 3172 20 61 - 22
Fax +43 3172 20 61 - 617

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Buchhaltung

Anna Absenger

Anna Absenger, MSc.

Telefon +43 3172 20 61 - 20
Fax +43 3172 20 61 - 624

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Nadja Auer

Nadja Auer

Telefon +43 3172 20 61 - 29
Fax +43 3172 20 61 - 629

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Christina Grill

Christina Grill

Telefon +43 3172 20 61 - 19
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Celina Hainzl

Telefon +43 3172 20 61 - 19
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Doris Hofer

Telefon +43 3172 20 61 - 23
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Gabriele Neuhold

Gabriele Neuhold

Telefon +43 3172 20 61 - 18
Fax +43 3172 20 61 - 618

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Denise Pregatter

Denise Pregatter

Telefon +43 3172 20 61 - 32
Fax +43 3172 20 61 - 623

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Ing. Gudrun Rathausky

Ing. Gudrun Rathausky

Telefon +43 3172 20 61 - 40
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Lohnverrechnung

Matthias Absenger

Matthias Absenger

Telefon +43 3172 20 61 - 27
Fax +43 3172 20 61 - 626

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Bettina Knapp

Bettina Knapp

Telefon +43 3172 20 61 - 16
Fax +43 3172 20 61 - 616

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Heidi Nöst

Heidi Nöst

Telefon +43 3172 20 61 - 27
Fax +43 3172 20 61 - 627

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Ramona Spielhofer

Ramona Spielhofer

Telefon +43 3172 20 61 - 16
Fax +43 3172 20 61 - 627

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Tamara Lackner

Tamara Lackner

Telefon +43 3172 20 61 - 16
Fax +43 3172 20 61 - 627

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich

Sekretariat

Birgit Binder

Birgit Binder

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 625

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Carmen Nagl

Carmen Nagl

Telefon +43 3172 20 61 - 11
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Sabrina Wagner (derzeit in Karenz)

Sabrina Wagner (derzeit in Karenz)

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Maria Altmann

Maria Altmann

Telefon +43 3172 20 61 - 30
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Jennifer Angerer

Jennifer Angerer

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Angelika Gabbichler

Angelika Gabbichler

Telefon +43 3172 20 61 - 25
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich
Annemarie Thaller

Annemarie Thaller Kooperationspartner – Büro Mag. Peter Thaller

Telefon +43 3172 20 61 - 88
Fax +43 3172 20 61 - 13

Absenger - Dr. Rathausky Steuerberatungsgesellschaft mbH Dr.-Karl-Widdmann-Straße 55 8160 Weiz Österreich